Portofino Restaurant, Douglas Quay

http://www.portofino.im/